Jak funguje elektro kotel


V našich klimatických podmínkách se bez kotle zkrátka neobejdeme. Ať se nám to líbí nebo ne, lidé jsou primárně uzpůsobeni k životu v subtropickém a tropickém klimatu. Zimy mírného pásu jsou pro nás příliš studené. To je ostatně důvod, proč v zimě chodíme teple oblečení a proč tolik lidí bez domova každou zimu zahyne.

Je tedy jasné, že doma chceme mít příjemně, a to i bez toho, že bychom se museli halit hned do několika vrstev šatstva. To je ostatně důvod, proč již naši předkové používali v jeskyních oheň a proč se domy nikdy neobešly bez krbu.

elektřina může pohánět i kotel

Dnes tyto věci samozřejmě nahradilo v naprosté většině případů ústřední topení. S jeho pomocí je pak teplo rozváděno po celém domě. A generátorem tepla jsou především kotle. Těch je mnoho nejrůznějších druhů, přičemž se většinou rozdělují podle typu paliva. Narazit můžeme samozřejmě i na ty kombinované, avšak těch není až tak mnoho.

Jedním z těch, které se používají poměrně často, je i elektro kotel Revize Elektro Revtech, tedy kotel na elektřinu. To se může zdát zvláštní – o elektřině se příliš neví, že by generovala teplo. Faktem však je, že tento proces funguje, a je demonstrován například ve varné konvici. Zde se jedná o to samé, pouze ve větším měřítku.

radiátor ústředního topení

Jednoduše řečeno, proud pochází motorem, který svou prací generuje teplo. To je předáváno do vodícího média. Tím je obvykle voda, avšak může jím být i cokoliv jiného, co dobře vede teplo. To je následně rozváděno po celém domě.

Je jasné, jaké jsou výhody – nemusíme přikládat, což oceníme především v noci. Teplo je navíc konstantní, aniž by se postupně snižovalo, což zajišťuje konstantní teplotu po celou dobu. Jedná se tedy o zdaleka nejpohodlnější řešení. Problémem samozřejmě může být cena, neboť tyto kotle jsou energeticky poměrně náročné. Je pak na každém z nás, zda budeme tuto částku ochotni zaplatit, a zda to vůbec bude v našich silách.